İstek Hattı >

Anasayfa»Haberler»Ünlü klip yönetmeni, popçuları topa tuttu!..
Ünlü klip yönetmeni, popçuları topa tuttu!..

Ünlü klip yönetmeni, popçuları topa tuttu!..

Ünlü klip yönetmeni Teoman Topçu, pop starları yerden yere vurdu. Topçu, “Çuvalla para kazanıyorlar, kuaföre, makyöze klip çektiriyorlar” dedi.

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre vi­de­o klip de­nil­di­ğin­de ak­la ilk ge­len isim­ler­den bi­ri olan yö­net­men Teo­man Top­çu, Han­de Ye­ne­r’­den Sı­la­’ya ka­dar bir­çok ün­lü şar­kı­cı­ya ağır eleş­ti­ri­ler­de bu­lu­ndu.

Son dö­nem­de çekilen klip­ler­de ka­li­te­nin yer­ler­de sü­rün­dü­ğü­nü belirten  Top­çu, ün­lü pop­çu­la­rın son çek­tik­le­ri­ klipleri şöy­le de­ğer­len­dir­di: 
“Han­de Ye­ne­r’­in es­ki klip­le­ri gü­zel­di. Da­ha Av­ru­pa­i iş­ler ya­par­ken, klip­le­ri­ni ku­afö­rü­ne, mak­yö­zü­ne tes­lim et­me­ye baş­la­dı. Ha­liy­le iş­le­r bo­zul­du.” 
Ye­ner, uzun sü­re­dir klip­le­ri­ni ku­afö­rü ve mak­yö­zü Ke­mal Do­ğu­lu­’ya çek­ti­ri­yor.

KLİBİ ÇOK UCUZ

Sı­la­’yı ade­ta yay­lım ate­şi­ne tu­tan ün­lü yö­net­men şöy­le ko­nuş­tu: “Son kli­bi ‘Va­zi­yet­le­r’ tam an­la­mıy­la iğ­renç ol­muş. Gö­rün­tü ve se­nar­yo çok kö­tü. Çok ucuz bir iş gi­bi du­ru­yor. 5 bin li­ra­ya mı çek­tir­di? İn­san­la­rın Sı­la­’dan  bek­len­ti­si yük­sek.”

SON KLİPLERİ ÇOK DANDİK

Ünlü şarkıcı Gülşen’i de hedef alan Topçu, “Çok çakma işler yapıyor. ‘Kardan Adam’ şarkısı güzel fakat klibi görünce şok oldum. Çok dandik olmuş. Murat Boz’la düetleri de aynı. Fotoğraf güzel ama klip çok komikti” dedi.

Okunma Sayısı : 6306

Winamp

Media Player

HD

Real Player

Canlı İstek


okey - seviyeli chat - sohbet - mobil chat - online sohbet - mobil okey -